માહિતી ઝડપથી મેળવવા માટે 9 શ્રેષ્ઠ મફત લોકો શોધક વેબસાઇટ્સ

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

1. વ્હાઇટપેજ

વ્હાઇટપેજ સૌથી વધુ લોકપ્રિય અને ભરોસાપાત્ર ફ્રી પીપલ ફાઈન્ડર વેબસાઈટ છે. તેની પાસે યુ.એસ.માં 90% થી વધુ વયસ્કોની સંપર્ક વિગતોનો વિસ્તૃત ડેટાબેઝ છે. તમે નામ, ફોન નંબર, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું અને વ્યવસાય દ્વારા શોધી શકો છો. પરિણામો આખું નામ, ઉંમર, સંકળાયેલા લોકો, પાછલા સરનામાં, ફોન નંબર, ઇમેઇલ સરનામાં, સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ્સ, પ્રોપર્ટી રેકોર્ડ્સ અને વધુ દર્શાવે છે. પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ સાધન નાની ફી માટે ધરપકડના રેકોર્ડ, નાદારી, નિકાલ, મુકદ્દમા અને વધુને જાહેર કરે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • યુ.એસ.ના 90% પુખ્ત વયના લોકોનું રાષ્ટ્રવ્યાપી કવરેજ
 • નામ, ફોન નંબર, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું દ્વારા શોધો
 • સંપૂર્ણ નામ, ઉંમર, સરનામાં, ફોન નંબર, ઇમેઇલ્સ, સંબંધીઓ બતાવે છે
 • ધરપકડ રેકોર્ડ, નાદારી વગેરે સાથે ચૂકવેલ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસો.

2. બુદ્ધિ

બુદ્ધિ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ અને પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ માટે ત્વરિત ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તેની પાસે સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ અને માલિકીના સ્ત્રોતોમાંથી એકત્ર કરાયેલા 260 મિલિયનથી વધુ અમેરિકનો પરનો વ્યાપક ડેટા છે. તમે નામ, ફોન નંબર, ઈમેલ સરનામું, વપરાશકર્તાનામ અથવા સરનામા દ્વારા લોકોને શોધી શકો છો. તે સંકળાયેલા લોકો, ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, ઇમેઇલ સરનામાં, સંબંધીઓ, મિલકતના રેકોર્ડ, લગ્ન/છૂટાછેડા, નાદારી, ધરપકડ અને વધુ બતાવે છે. ફી માટે, તમે સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસને ઍક્સેસ કરી શકો છો.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 260 મિલિયનથી વધુ અમેરિકનોનો ડેટાબેઝ
 • નામ, ફોન, ઈમેલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું દ્વારા શોધો
 • નામ, ઉંમર, સરનામા, ફોન, ઈમેઈલ, સંબંધીઓ બતાવે છે
 • ચૂકવેલ સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ ચેક ઉપલબ્ધ છે

3. Zabasearch

Zabasearch સાર્વજનિક અને માલિકીના રેકોર્ડના આધારે મફત લોકોને શોધ અને ફોન નંબર લુકઅપ પ્રદાન કરે છે. તમે નામ, ફોન નંબર, વપરાશકર્તાનામ અથવા સરનામા દ્વારા લોકોને શોધી શકો છો. તે નામો, ભૂતકાળના અને વર્તમાન સરનામાં, ફોન નંબર, ઉંમર, જન્મદિવસ, સંબંધીઓ, પડોશીઓ, મિલકતની માલિકી અને નાદારી, 20 વર્ષથી વધુ સમયની દલીલો અને પ્રતીતિ દર્શાવે છે. ફી માટે સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચલાવવાનો વિકલ્પ પણ છે.આ પણ જુઓ: તમને પ્રેરણા આપવા માટેના 16 રોમેન્ટિક લવ લેટર ઉદાહરણો અને વિચારો

ધોવા વિના નવા કપડામાંથી કેમિકલ ગંધને કેવી રીતે દૂર કરવી

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • મફત લોકો અને ફોન નંબર શોધ
 • નામ, ફોન, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું દ્વારા શોધો
 • નામ, સરનામા, ફોન, ઉંમર, સંબંધીઓ, કાનૂની રેકોર્ડ્સ બતાવે છે
 • વ્યાપક પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચૂકવી

4. કોઈપણ

કોઈપણ લોકોને શોધવા અને ઑનલાઇન પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ મેળવવા માટે તમને 250 મિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ શોધવા દે છે. તમે નામ, સરનામું, ફોન નંબર, વપરાશકર્તાનામ અથવા ઇમેઇલ સરનામાં દ્વારા લોકોને શોધી શકો છો. તે નામ, ઉંમર, સરનામા, ફોન નંબર, સંબંધીઓના નામ, નાદારી, ધરપકડ, મિલકત માલિકીના રેકોર્ડ્સ અને વધુને છતી કરે છે. નાની ફીમાં સંપૂર્ણ બેકગ્રાઉન્ડ ચેક ખરીદવાનો વિકલ્પ છે.આ પણ જુઓ: 12 રેરેસ્ટ અને મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ફન્કો પૉપ્સ જે પૈસાની કિંમત છે

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 250 મિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ શોધો
 • નામ, ફોન, સરનામું, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ દ્વારા જુઓ
 • નામ, ઉંમર, સરનામા, ફોન, સંબંધીઓ બતાવે છે
 • વ્યાપક પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચૂકવી

5. ટ્રુથફાઇન્ડર

ટ્રુથફાઇન્ડર સંપર્ક વિગતો શોધવા અને લોકો પર પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ કરવા માટે 500 મિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સની તાત્કાલિક ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તમે નામ, ફોન નંબર, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ અથવા સરનામાં દ્વારા શોધી શકો છો. પરિણામો વર્તમાન અને ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, સંબંધીઓના નામ, મિલકતના રેકોર્ડ, ફોજદારી અને ધરપકડના રેકોર્ડ, નાદારી, ટ્રાફિક ટાંકણો, લગ્ન/છૂટાછેડા અને વધુ દર્શાવે છે. સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ફી માટે ઉપલબ્ધ છે.

કેવી રીતે હળવા વગર મીણબત્તી પ્રકાશ કરવા માટે

આ પણ જુઓ: કુટુંબ અને મિત્રો વિશે 100+ હું તમને યાદ કરું છુંમુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 500+ મિલિયન સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ
 • નામ, ફોન, વપરાશકર્તા નામ, ઈમેલ, સરનામું દ્વારા શોધો
 • સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, મિલકતો, ધરપકડો વગેરે બતાવે છે.
 • સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચૂકવી

6. પીપલફાઇન્ડર

પીપલફાઇન્ડર લોકોને શોધવા, સેલ ફોન નંબર શોધવા અને ઑનલાઇન પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચલાવવા માટે 6 બિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સની ત્વરિત ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે. તમે નામ, ફોન નંબર, સરનામું, વપરાશકર્તા નામ અથવા ઇમેઇલ સરનામું દ્વારા શોધી શકો છો. પરિણામો વર્તમાન અને ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, સહયોગીઓ અને સંબંધીઓના નામ, મિલકતની માલિકીના રેકોર્ડ, ગુનાહિત ઇતિહાસ, ટ્રાફિક ઉલ્લંઘન, નાદારી, છૂટાછેડા અને વધુ દર્શાવે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 6 બિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ ઍક્સેસ કરો
 • નામ, ફોન, સરનામું, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ દ્વારા શોધો
 • સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, મિલકતો, ધરપકડો વગેરે જાહેર કરે છે.
 • વ્યાપક પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચૂકવી

7. પીપલફાઇન્ડર્સ

પીપલફાઇન્ડર્સ લોકો, ફોન નંબરો અને બેકગ્રાઉન્ડ ચેક ઓનલાઈન શોધવા માટે તમને 6.2 બિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ અને માલિકીનાં ડેટા સ્ત્રોતોની ઝટપટ ઍક્સેસ આપે છે. તમે નામ, સેલ નંબર, લેન્ડલાઇન, સરનામું, ઇમેઇલ અથવા વપરાશકર્તાનામ દ્વારા જોઈ શકો છો. તે વર્તમાન/ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, સંબંધીઓ અને સહયોગીઓના નામ, લગ્ન/છૂટાછેડા, ધરપકડ, નાદારી, માલિકીની મિલકતો, ફોજદારી ગુનાઓ, ટ્રાફિક અકસ્માતો અને વધુ બતાવે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 6.2+ અબજ જાહેર રેકોર્ડ
 • નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તાનામ દ્વારા શોધો
 • સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, લગ્ન, ધરપકડ વગેરે બતાવે છે.
 • ચૂકવેલ સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ ચેક ઉપલબ્ધ છે

8. સ્પોકિયો

સ્પોકિયો તમને લોકો અને ફોન નંબરો શોધવા દેવા માટે હજારો સ્ત્રોતોમાંથી 12 બિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ એકત્રિત કરે છે. તમે નામ, સેલ ફોન નંબર, લેન્ડલાઇન નંબર, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું અથવા વપરાશકર્તાનામ દ્વારા જોઈ શકો છો. મળેલી દરેક વ્યક્તિ માટે, તે વર્તમાન/ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, સંબંધીઓના નામ, મિલકતના રેકોર્ડ, લગ્ન/છૂટાછેડાના રેકોર્ડ્સ, કોર્ટ/ધરપકડ/ગુનાના રેકોર્ડ, નાદારી, ટ્રાફિક ટિકિટો અને વધુ દર્શાવે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 12+ અબજ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ
 • નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તાનામ દ્વારા શોધો
 • સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, કાનૂની રેકોર્ડ વગેરે બતાવે છે.
 • વ્યાપક પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ ચૂકવી

9. યુએસ શોધ

યુએસ શોધ લોકોને શોધવા, ફોન લુકઅપ રિવર્સ કરવા અને ઑનલાઇન પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ પહોંચાડવા માટે 12 બિલિયનથી વધુ સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ અને માલિકીના સ્ત્રોતો દ્વારા કાંસકો. તમે નામ, સેલ નંબર, લેન્ડલાઇન, સરનામું, ઇમેઇલ સરનામું અથવા વપરાશકર્તાનામ દ્વારા શોધી શકો છો. દરેક વ્યક્તિ માટે, તે વર્તમાન/ભૂતકાળના સરનામા, ફોન નંબર, સંબંધીઓ, નાદારી, પૂર્વાધિકાર, ચુકાદાઓ, ફોજદારી રેકોર્ડ્સ, ટ્રાફિક ઉલ્લંઘન, લગ્ન/છૂટાછેડા અને વધુ દર્શાવે છે.

મુખ્ય વિશેષતાઓ

 • 12+ અબજ પબ્લિક રેકોર્ડ્સ ડેટાબેઝ
 • નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તાનામ દ્વારા જુઓ
 • સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, કાનૂની સમસ્યાઓ, વગેરે બતાવે છે.
 • ચૂકવેલ સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ ચેક ઉપલબ્ધ છે

શ્રેષ્ઠ મફત લોકો શોધક વેબસાઇટ શું બનાવે છે?

શ્રેષ્ઠ મફત લોકો શોધક વેબસાઇટ્સ વ્યાપક ડેટાબેસેસ ધરાવે છે જે માહિતીના જાહેર અને માલિકીના સ્ત્રોત બંનેને ઍક્સેસ કરે છે. તેઓ તમને નામ, ફોન, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ અથવા સરનામું જેવા બહુવિધ પરિમાણો દ્વારા શોધવા દે છે. પરિણામો સંપર્ક વિગતો તેમજ વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિગત અને જાહેર રેકોર્ડ દર્શાવે છે.

લોકો શોધક સાઇટ્સનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેના કેટલાક સૌથી મહત્વપૂર્ણ માપદંડોમાં શામેલ છે:

 • ડેટાબેઝનું કદ: અબજો રેકોર્ડ સાથેના મોટા ડેટાબેઝ વ્યાપક પરિણામો માટે વધુ સ્ત્રોતોને ટેપ કરે છે.
 • શોધ પરિમાણો: નામ ઉપરાંત ફોન નંબર, ઈમેલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું સાથે જોવાની ક્ષમતા.
 • બતાવેલ માહિતી: સંપર્ક માહિતી અને સંલગ્ન ઘરો, સંબંધીઓ, નાદારી, ધરપકડ વગેરે જાહેર કરે છે.
 • ડેટા ચોકસાઈ: પૂરી પાડવામાં આવેલ માહિતીની વિશ્વસનીયતા અને ચોકસાઈ.
 • ઉપયોગની સરળતા: વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ટરફેસ અને શોધ વિકલ્પો.
 • ડેટા સુરક્ષા: વપરાશકર્તા માહિતી અને ગોપનીયતા માટે સુરક્ષા પગલાં.

ટોચની સાઇટ્સની વિશેષતાઓ અને સરખામણી

અહીં 9 શ્રેષ્ઠ મફત લોકો શોધક વેબસાઇટ્સની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ અને ક્ષમતાઓનું તુલનાત્મક કોષ્ટક છે:

datingનલાઇન ડેટિંગ માટે સારી openingપનિંગ લાઇન
ડેટાબેઝનું કદ શોધ વિકલ્પો માહિતી જાહેર કરી ડેટા ચોકસાઈ ઉપયોગની સરળતા સુરક્ષા
વ્હાઇટપેજ 90% યુએસ પુખ્તો નામ, ફોન, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું સરનામાં, ફોન, ઇમેઇલ્સ, સંબંધીઓ, વગેરે. ખૂબ જ સચોટ અત્યંત સરળ SSL એન્ક્રિપ્શન
બુદ્ધિ 260+ મિલિયન રેકોર્ડ્સ નામ, ફોન, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું ઉંમર, સરનામા, ફોન, સંબંધીઓ મોટે ભાગે સચોટ સરળ સુરક્ષિત પ્રમાણપત્ર
Zabasearch વ્યાપક નામ, ફોન, વપરાશકર્તા નામ, સરનામું ઉંમર, સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, કાનૂની રેકોર્ડ્સ સારી ચોકસાઈ એકદમ સરળ SSL એન્ક્રિપ્શન
કોઈપણ 250+ મિલિયન રેકોર્ડ્સ નામ, ફોન, સરનામું, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ ઉંમર, સરનામા, ફોન, સંબંધીઓ મોટે ભાગે સચોટ અત્યંત સરળ સુરક્ષિત પ્રમાણપત્ર
ટ્રુથફાઇન્ડર 500+ મિલિયન રેકોર્ડ્સ નામ, ફોન, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ, સરનામું સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, ધરપકડ, વગેરે. ઉચ્ચ ચોકસાઈ વાપરવા માટે સરળ SSL એન્ક્રિપ્શન
પીપલફાઇન્ડર 6+ અબજ રેકોર્ડ નામ, ફોન, સરનામું, વપરાશકર્તા નામ, ઇમેઇલ સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, મિલકતો, ધરપકડ ખૂબ જ સચોટ સરળ ઈન્ટરફેસ સુરક્ષિત પ્રમાણપત્ર
પીપલફાઇન્ડર્સ 6.2+ અબજ રેકોર્ડ નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, ધરપકડ, વગેરે. ઉચ્ચ ચોકસાઈ અત્યંત સરળ SSL એન્ક્રિપ્શન
સ્પોકિયો 12+ અબજ રેકોર્ડ નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, કાનૂની રેકોર્ડ્સ મોટે ભાગે સચોટ વાપરવા માટે સરળ સુરક્ષિત પ્રમાણપત્ર
યુએસ શોધ 12+ અબજ રેકોર્ડ નામ, ફોન, સરનામું, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ સરનામાં, ફોન, સંબંધીઓ, કાનૂની સમસ્યાઓ અત્યંત સચોટ ખૂબ જ સરળ ઈન્ટરફેસ SSL એન્ક્રિપ્શન

ઉપર જોયું તેમ, જ્યારે તમામ મુખ્ય મફત લોકો શોધક વેબસાઇટ્સ વ્યાપક વિગતો પ્રદાન કરે છે, જ્યારે મોટા ડેટાબેસેસની વાત આવે ત્યારે કેટલીક એક્સેલ, વ્યાપક માહિતી જાહેર કરે છે, ચોક્કસ ડેટા પ્રદાન કરે છે, ઉપયોગમાં સરળતા અને SSL એન્ક્રિપ્શન અને સુરક્ષિત સાઇટ પ્રમાણપત્રો દ્વારા સુરક્ષા ખાતરી આપે છે.

કોઈને શોધવા માટે આ સાઇટ્સનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

આમાંની કોઈપણ શ્રેષ્ઠ મફત લોકો શોધક સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવો સરળ છે. મૂળભૂત પ્રક્રિયા છે:

 1. વેબસાઇટ હોમ પેજ પર જાઓ
 2. તમે જે નામ, ફોન નંબર, ઇમેઇલ, વપરાશકર્તા નામ અથવા સરનામું શોધવા માંગો છો તે દાખલ કરો
 3. શોધ બટન દબાવો
 4. જો મળે તો પરિણામો સંપર્ક વિગતો, સરનામાં, સંબંધીઓ વગેરે પ્રદર્શિત કરશે
 5. તમે અહીંથી પરિણામોને મફતમાં રિફાઇન કરી શકો છો
 6. વૈકલ્પિક રીતે સંપૂર્ણ પૃષ્ઠભૂમિ તપાસ માટે ચૂકવણી કરો

ડેસ્કટૉપ અને મોબાઇલ-ફ્રેંડલી બંને ઇન્ટરફેસ ઉપલબ્ધ છે, કેટલીક વેબસાઇટ્સ પણ સાર્વજનિક રેકોર્ડની સરળ ઍક્સેસ માટે મફત બ્રાઉઝર એક્સ્ટેન્શન્સ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન્સ ઓફર કરે છે.

ફ્રી પીપલ ફાઈન્ડર વેબસાઈટ્સનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેતીઓ

જ્યારે લોકો અને બેકગ્રાઉન્ડ ચેક ઓનલાઈન શોધવાના ઘણા કાયદેસર ઉપયોગો છે, ત્યારે કેટલીક સાવચેતીઓ પણ છે જે તમારે લેવી જોઈએ:

 • આમ કરતા પહેલા કોઈ વ્યક્તિને શોધવાના તમારા કારણ વિશે કાળજીપૂર્વક વિચારો
 • સમજો કે આ સાઇટ્સ પરવાનગી વિના જાહેર સ્ત્રોતોમાંથી માહિતી ખેંચે છે
 • ધ્યાન રાખો કે કાનૂની રેકોર્ડ અને પૃષ્ઠભૂમિ તપાસની ચોકસાઈ ક્યારેક અવિશ્વસનીય હોઈ શકે છે
 • કેટલો ડેટા જાહેર થયો છે તે સમજવા માટે પહેલા તમારી જાતને શોધવાનો પ્રયાસ કરો
 • જો તમે તમારી શોધ છુપાવવા માંગતા હોવ તો અનામી સાધનોનો ઉપયોગ કરો
 • પજવણી અથવા ભેદભાવ માટે મળેલી વ્યક્તિગત માહિતીનો દુરુપયોગ કરશો નહીં
 • શોધ કરતા પહેલા વેબસાઇટની શરતો, ગોપનીયતા નીતિ અને તમારા સ્થાનિક કાયદાઓ તપાસો

આવશ્યકપણે, તેમની સંમતિ વિના લોકોની શોધ કરતી વખતે યોગ્ય ખંત અને કાળજીનો ઉપયોગ કરો. મહત્વપૂર્ણ વિગતોની પુષ્ટિ કરો અને ઓનલાઈન એક્સેસ કરેલી માહિતીનો દુરુપયોગ ટાળવા માટે ગોપનીયતા કાયદાનું પાલન કરો.

તમે કેવી રીતે જાણો છો કે જો વૃશ્ચિક રાશિનો માણસ તમને પ્રેમ કરે

કોણ મફત પીપલ ફાઇન્ડર વેબસાઇટ્સ ઉપયોગી શોધી શકે છે?

લોકો માટે સાર્વજનિક રેકોર્ડ એક્સેસ સાઇટ્સ અને ઓનલાઈન પીપલ ફાઈન્ડર ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે ઘણા કાયદેસર કારણો છે. સામાન્ય ઉપયોગના કેસોના કેટલાક ઉદાહરણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • લાંબા સમયથી ખોવાયેલા મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે પુનઃજોડાણ - તમારા ભૂતકાળના કનેક્શન્સ સાથે ફરીથી સંપર્કમાં રહેવા માટે સંપર્ક વિગતો શોધો
 • સંભવિત તારીખો અથવા ઑનલાઇન મેચો સ્ક્રીનીંગ - કોઈ નવી વ્યક્તિને મળતા પહેલા ઓળખ ચકાસો અને કોઈપણ લાલ ધ્વજ માટે તપાસો
 • વિખૂટા પડી ગયેલા પરિવારના સભ્યોની શોધ - સમય જતાં તમે જે સંબંધીઓ સાથે સંપર્ક ગુમાવ્યો છે તે અલગ થયેલા સંબંધીઓને શોધી કાઢો
 • ભરતી કરતા પહેલા બેકગ્રાઉન્ડ તપાસો - એમ્પ્લોયરો એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ક્રીનીંગના ભાગ રૂપે ઉમેદવારોને શોધી રહ્યા છે
 • જૂના સહપાઠીઓ અને સાથીદારોને શોધો - તમે એકવાર ફરીથી કનેક્ટ થવા માટે જાણતા હતા તેવા લોકોને શોધી રહ્યાં છે
 • કૌટુંબિક તબીબી ઇતિહાસ ભરવા - પૂર્વજોના સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના દસ્તાવેજ માટે સંબંધીઓ શોધો
 • વંશ અને વંશાવળીનું સંશોધન - કુટુંબના વૃક્ષોનું મેપિંગ અને વંશજોનું સંશોધન
 • સ્કેમર્સને ટ્રેકિંગ - સ્કેમર્સ દ્વારા તેમની જાણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ફોન નંબર અથવા સંપર્કો શોધી રહેલા લોકો

લોકો ઓનલાઈન શોધે છે અને સાર્વજનિક રેકોર્ડ્સ એક્સેસ કરે છે તે માટે ચોક્કસપણે માન્ય કારણો છે. જો કે, લોકો શોધક સાધનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે ફરીથી નૈતિકતા અને કાનૂની પાલન મહત્વપૂર્ણ છે.

ટોચની 5 કાનૂની અને નૈતિક ટીપ્સ

ઑનલાઇન લોકો શોધક સાઇટનો દુરુપયોગ ટાળવા માટે, નીચેના કાનૂની અને નૈતિક નિર્દેશોને ધ્યાનમાં રાખો:

 1. સંમતિ વિના સ્પષ્ટીકરણો શોધશો નહીં જ્યાં સુધી એકદમ જટિલ ન હોય
 2. મળેલ કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ માહિતીને સ્વતંત્ર રીતે ચકાસવાની કાળજી લો
 3. સમજો કે જાહેર ખાનગી જેવું જ નથી; વ્યક્તિઓની સીમાઓનો આદર કરો
 4. પજવણી, દાંડી અથવા ભેદભાવ ન કરવા માટે નૈતિક રીતે શોધ સાધનોનો ઉપયોગ કરો
 5. ઑનલાઇન ડેટાની ઉપલબ્ધતાનો અહેસાસ વધુ સારી ગોપનીયતાની પ્રગતિની જરૂર છે

અનિવાર્યપણે, ઑનલાઇન મળેલી જાહેર માહિતીની ચોકસાઈની મર્યાદાઓને ઓળખો. એ પણ સમજો કે વ્યક્તિઓ વિશેનો ડેટા ઉપલબ્ધ હોવાને કારણે તમામ સંદર્ભોમાં પરવાનગી વિના તેને ઍક્સેસ કરવાનું નૈતિક રીતે યોગ્ય નથી. અજાણતાં નુકસાન પહોંચાડવાનું ટાળવા માટે સંમતિ વિના રેકોર્ડ્સ શોધતી વખતે કાળજીપૂર્વક ચાલવું.

કી ટેકવેઝ

શ્રેષ્ઠ ફ્રી પીપલ ફાઈન્ડર વેબસાઈટ્સ માટે આ માર્ગદર્શિકામાં આવરી લેવામાં આવેલી કેટલીક મુખ્ય હાઈલાઈટ્સનો સમાવેશ થાય છે:

 • વ્હાઇટપેજ અને ઇન્ટેલિયસ જેવી ટોચની સાઇટ્સ પર અબજો જાહેર રેકોર્ડ અને યુએસ પુખ્ત વયના લોકોનું ઉચ્ચ કવરેજ છે
 • ફોન, ઈમેલ, વપરાશકર્તાનામ દ્વારા લોકોને શોધવાની ક્ષમતા - માત્ર નામ જ નહીં
 • સંપર્ક વિગતો, સંબંધીઓ, ભૂતકાળના સરનામાં, કાનૂની રેકોર્ડ્સ અને વધુનું પ્રદર્શન
 • પેઇડ બેકગ્રાઉન્ડ ચેક અને સાર્વજનિક રેકોર્ડની ઍક્સેસની ઉપલબ્ધતા
 • માહિતી ચકાસવા, ગોપનીયતાનો આદર કરવા અને કાયદેસર રીતે શોધ કરવા વિશે સાવચેતીઓ
 • જૂના મિત્રો અને કુટુંબીજનોને શોધવા અથવા સ્ક્રીનીંગ તારીખો જેવા કાયદેસરના કેસ

તેથી સારાંશમાં - ફ્રી પીપલ ફાઈન્ડર સાઇટ્સ અન્ય લોકો પર માહિતી શોધી રહેલા લોકોને જાહેર ડેટાનો ભંડાર પ્રદાન કરે છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ વિવેકપૂર્ણ અને નૈતિક રીતે થવો જોઈએ. સ્રોતોની આસપાસ વ્યાપક રેકોર્ડ, મજબૂત શોધ અને પારદર્શિતા ધરાવતા સાધનો માટે જુઓ. શોધ કરતા પહેલા ચોકસાઈ અને ગોપનીયતાની મર્યાદાઓને સમજવી પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર