વિદ્યાર્થી પરિષદ શું કરે છે?

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા વિદ્યાર્થીઓ

શાળામાં વિદ્યાર્થી પરિષદ વિદ્યાર્થીઓની વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોની વચ્ચે વચેટિયા તરીકે કાર્ય કરે છે. ચૂંટાયેલા અધિકારીઓનું મંત્રીમંડળ કાઉન્સિલનું નેતૃત્વ કરે છે અને તે ભૂમિકામાં ચોક્કસ જવાબદારીઓ ધરાવે છે.

વિદ્યાર્થી પરિષદના પ્રમુખ શું કરે છે?

વિદ્યાર્થી પરિષદના પ્રમુખ શાળામાં બધા જ વિદ્યાર્થીઓને રજૂ કરે છે, પરંતુ તે સંપૂર્ણ રીતે વિદ્યાર્થી પરિષદનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રાષ્ટ્રપતિ તમામ વિદ્યાર્થી પરિષદની પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન કરવા માટે જવાબદાર છે અને સામાન્ય રીતે વિદ્યાર્થી પરિષદની બેઠકો ચલાવવાનો હવાલો સંભાળે છે. એક શાળાથી બીજી શાળામાં ચોક્કસ ફરજો બદલાઇ શકે છે, તેમ છતાં પ્રમુખ સામાન્ય રીતે કાઉન્સિલના બિન-મતદાન કરનાર સભ્ય હોય છે; આનો અપવાદ તે છે કે જો કાઉન્સિલને મતદાનનો અનુભવ થાય અને ટાઇ તોડવા માટે રાષ્ટ્રપતિના મતની જરૂર હોય.

સંબંધિત લેખો
  • વિદ્યાર્થી પરિષદમાં જોડાવાના ફાયદા
  • વિદ્યાર્થી પરિષદની ભૂમિકાઓ માટેના ભાષણ વિચારો
  • ટ્રેઝરર માટે સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલ સ્પીચ

પ્રતિનિધિઓનો પ્રતિનિધિ

રાષ્ટ્રપતિની શાળામાં સક્રિય ભૂમિકા હોય છે, જે શાળાના વહીવટમાં વિદ્યાર્થી સંગઠનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. રાષ્ટ્રપતિએ વહીવટ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ બંને માટે વિદ્યાર્થી પરિષદનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું આવશ્યક છે. રાષ્ટ્રપતિએ વિદ્યાર્થી પરિષદના વ્યવહાર માટે જવાબ આપવા અથવા સમજાવવા માટે તૈયાર હોવું આવશ્યક છે.એક વિદ્યાર્થી પરિષદ ઉપ-પ્રમુખ શું કરે છે?

રાષ્ટ્રપતિની જેમ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ બંને વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થી પરિષદના પ્રતિનિધિ તરીકે કાર્ય કરે છે - જોકે પ્રમુખ કરતા ઓછા અંશે. જ્યારે પ્રમુખ સભાઓની અધ્યક્ષતા માટે અથવા અન્ય વિદ્યાર્થીઓ અથવા શિક્ષકો સાથે મળવા માટે ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે ઉપ-રાષ્ટ્રપતિ પગલું ભરે છે.

વરરાજા માંથી કન્યા માટે લગ્ન ભેટ

વધારાની ફરજો

ઉપરાષ્ટ્રપતિ માટે ખુરશી સમિતિઓને સોંપવામાં આવે અથવા પ્રોજેક્ટ ચલાવવામાં આવે તે સામાન્ય બાબત છે. તેમ છતાં તેઓ વિદ્યાર્થી પરિષદનું નેતૃત્વ ન કરી શકે, પરંતુ તેમની પાસે સામાન્ય રીતે પુષ્કળ નેતૃત્વની તકો અને જવાબદારીઓ હોય છે.વિદ્યાર્થી પરિષદ સચિવ શું કરે છે?

સચિવ વિદ્યાર્થી કાઉન્સિલની બેઠકોની સચોટ નોંધ (જેને 'મિનિટ' પણ કહે છે) રાખવા માટે જવાબદાર છે. અન્ય વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોની આ નોંધોની studentsક્સેસ છે તેની ખાતરી કરવાની સચિવની જવાબદારી છે જેથી વિદ્યાર્થી પરિષદમાં પારદર્શિતા રહે.

જાહેર બાબતોના પ્રતિનિધિ

તેમછતાં આ કેટલીક વખત વિદ્યાર્થી પરિષદમાં તેની બધી પોતાની એક વધારાની સ્થિતિ હોય છે, તેમ છતાં સચિવ વારંવાર પોતાને કાઉન્સિલ વતી માહિતીના પ્રસાર માટે જવાબદાર માને છે. વિદ્યાર્થી પરિષદ જાળવવીબ્લોગ, શાળાના અખબારને મીટિંગની નોંધો બહાર પાડવી, અને કોઈ અન્ય જાહેર બાબતોની જવાબદારીઓ ખાસ કરીને સેક્રેટરી પર પડે છે સિવાય કે આ ફરજો માટે બીજું હોદ્દો ખાસ હાજર ન હોય.

કેવી રીતે ફીટ ટોપી મોટી બનાવવા માટે

સ્ટુડન્ટ કાઉન્સિલના ટ્રેઝરર શું કરે છે?

આખજાનચીવિદ્યાર્થી પરિષદનું બજેટ જાળવવાનો હવાલો સંભાળે છે.ભંડોળ .ભું કરવાની ઘટનાઓખજાનચી દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જેમણે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે તમામ ભંડોળ જવાબદારીપૂર્વક અને વિદ્યાર્થી પરિષદના મત અને નિયમો અનુસાર ઉપયોગમાં લેવાય છે. જો વિદ્યાર્થી પરિષદની અંદર કોઈ બજેટ સમિતિ હોય, તો તે ખજાનચી છે જે આ સભાઓની અધ્યક્ષતા કરે છે - રાષ્ટ્રપતિની નહીં.લાઇનમાં ત્રીજો

ખજાનચી રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપ-પ્રમુખની નીચેની સંપૂર્ણ વિદ્યાર્થી પરિષદના અધ્યક્ષ તરીકે સામાન્ય રીતે ત્રીજા ક્રમે છે, જો કે આ શાળાથી શાળામાં બદલાઇ શકે છે. નહિંતર, પૈસા સાથે કરવાનું કંઈ પણ ટ્રેઝરની જવાબદારીના ક્ષેત્રમાં આવે છે.

કેવી રીતે તૂટેલા ગ્લાસ સાફ કરવા માટે

વિદ્યાર્થી પરિષદના સભ્યો

બધા વિદ્યાર્થી પરિષદના સભ્યો officeફિસ હોદ્દો ધરાવતા નથી. તેના બદલે, વિદ્યાર્થીઓ શું ઇચ્છે છે અથવા જરૂર છે તેના આધારે કાઉન્સિલમાં વિચારો લાવીને તેઓ મોટા પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓના સીધા પ્રતિનિધિઓ તરીકે કાર્ય કરે છે. બધા સભ્યોની અપેક્ષા છે કે તેઓ સારા ગ્રેડ જાળવશે અને શાળામાં હકારાત્મક પ્રભાવ તરીકે કાર્ય કરશે.

મત આપ્યો

ખાસ કરીને, તમામ વિદ્યાર્થી પરિષદના સભ્યોને તેમની ભૂમિકામાં એ. ના આધારે મત આપવામાં આવે છેશાળા-વ્યાપક ચૂંટણી. અધિકારીઓ પણ છેતેમની ભૂમિકામાં ચૂંટાયેલામોટી ચૂંટણીમાંથી, કાઉન્સિલ-ફક્ત ચૂંટણી, અથવા ફેકલ્ટી હોદ્દો દ્વારા. આ શાળાથી શાળામાં બદલાઈ શકે છે.

ઉચ્ચ ધોરણમાં યોજાયો

વિદ્યાર્થી પરિષદના સભ્યો હાલના નિયમોના આધારે આચાર્ય અને ફેકલ્ટીના મુનસફી મુજબ તેમની ભૂમિકાઓથી દૂર કરી શકાય છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કાઉન્સિલ સભ્ય કે જે શિસ્ત ક્રિયા અથવા નિષ્ફળ ગ્રેડનો અનુભવ કરે છે, તેઓને કાઉન્સિલમાંથી હટાવવામાં આવશે.

કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર