સ્ટેપસિબલિંગ્સ વિ અર્ધબહેનને સમજવું

બાળકો માટે શ્રેષ્ઠ નામો

ટેબલ પર અડધા ભાઈ-બહેન અને સાવકા ભાઈ-બહેન સાથેનો પરિવાર

આશરે યુ.એસ. માં 16% બાળકો સંમિશ્રિત પરિવારોમાં રહેતા હોય છે જેમાં પગથિયા ભરવા અથવા અડધા ભાઇનો સમાવેશ થઈ શકે છે. મોટાભાગનાં પરિવારો હવે પરંપરાગત, પરમાણુ કુટુંબ ધરાવતા નથી, તેથી સાવકા ભાઈ-બહેન અને અર્ધ ભાઇ-બહેનો શું છે તે સમજવાથી તમે આધુનિક કૌટુંબિક ગતિશીલતાને સમજવામાં મદદ કરે છે.ભાઈ-બહેનના સંબંધોના પ્રકાર

બાર ટકા અમેરિકન બાળકો સ્ટેપ્સબિલિંગ અથવા અર્ધ ભાઈ-બહેનવાળા મિશ્રિત પરિવારોમાં રહે છે. જ્યારે આ બે પ્રકારનાં ભાઈ-બહેન છે, તો તમે વિચારતા હશો કે 'વિવિધ પ્રકારના ભાઈ-બહેનનાં સંબંધો શું છે?'

સંબંધિત લેખો
 • કૌટુંબિક ગતિશીલતા અને તેમના પ્રભાવને સમજવું
 • ભાઈ-બહેનોનાં જીવનસાથીનો સાથ મેળવવા
 • ફેમિલી રૂમ વિ લિવિંગ રૂમ: જ્યાં તફાવતો આવેલા છે
બહેન સંબંધો ચાર્ટ

સ્ટેપ્સિસ્ટર્સ અને સ્ટેપ બ્રધર્સ શું છે?

સ્ટેપ્સબિલિંગ્સમાં લોહીનો સબંધ નથી પરંતુ તે તેમના માતાપિતામાંના એકના લગ્ન દ્વારા સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, જેન એલેક્સિસની છૂટાછેડાની માતા છે અને જ Brand બ્રાન્ડનના છૂટાછેડા લીધેલા પિતા છે. જો જેન અને જoe લગ્ન કરે છે, તો એલેક્સીસ અને બ્રાન્ડન સાવકા ભાઈ અને સાવકી બહેન હશે.જ્યાં મારી પાસે રમકડાં દાન કરવા
 • સ્ટેપ્સબિલિંગ્સ જૈવિક સંબંધ શેર કરતા નથી, તેથી તેઓ લોહીથી સંબંધિત નથી.
 • કારણ કે તેઓ માતાપિતાને જૈવિક રીતે વહેંચતા નથી, તેથી મોટાભાગના લોકો દ્વારા સાવકા ભાઈ-બહેનને 'વાસ્તવિક ભાઈ-બહેન' માનવામાં આવતાં નથી.
 • સ્ટેપ્સિબિલિંગ સંબંધો ગે લગ્ન અથવા વિજાતીય લગ્ન દ્વારા રચાય છે.

અર્ધ બહેનો અને અર્ધ ભાઈઓ શું છે?

માતાપિતા, માતાપિતા દ્વારા, એક માતાપિતા દ્વારા અર્ધ ભાઈ-બહેન લોહીથી સંબંધિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઉપરના કુટુંબમાં, જેન અને જoe હવે પરણ્યા છે અને એલેક્સિસ અને બ્રાન્ડન સાવકા ભાઈ છે. જેન અને જ સાથે એક બાળક છે, જેનું નામ તેઓ સારાહ છે. સારાહ એલેક્સિસ અને બ્રાન્ડન બંનેની સાવકી બહેન છે. સારાહ એલેક્સિસની સાવકી બહેન છે, કારણ કે તેઓ એક જ માતાની સમાન છે પરંતુ તે સમાન પિતા નથી. સારાહ બ્રાન્ડનની સાવકી બહેન પણ છે કારણ કે તેઓ એક જ પિતાની સમાન છે પરંતુ તે જ માતા નથી.

 • અડધા ભાઈ-બહેનોને મોટાભાગના લોકો 'વાસ્તવિક ભાઈ-બહેન' માનતા હોય છે કારણ કે ભાઈ-બહેન તેમના સહિયારા માતા-પિતા દ્વારા કેટલાક જૈવિક સંબંધો વહેંચે છે.
 • અડધા ભાઈ-બહેનોમાં એક જ માતા અને વિવિધ પિતા અથવા સમાન પિતા અને વિવિધ માતા હોઈ શકે છે.
 • અડધા ભાઇ-બહેન એક જૈવિક માતા-પિતાને શેર કરી શકે છે, પરંતુ કોઈ પણ માતાપિતાની વૈવાહિક સ્થિતિ તેમના સાથી-બહેન જેવા સંબંધોને અસર કરતી નથી.

પૂર્ણ બહેન એટલે શું?

સંપૂર્ણ ભાઇ-બહેનો બંને એક જ જૈવિક માતા અને જૈવિક પિતા છે. જેન અને જ સાથે મળીને બીજો બાળક છે, જેનું નામ તેઓ ટોડ રાખે છે. સારાહની જેમ, ટોડ એલેક્સિસ અને બ્રાન્ડન બંને માટે અડધો ભાઈ છે. જો કે, સારાહ અને ટોડ એકબીજા સાથે સંપૂર્ણ ભાઈ-બહેન છે, કારણ કે તે એક જ માતા અને પિતા બંનેને વહેંચે છે. • સંપૂર્ણ ભાઇ-બહેનો સામાન્ય રીતે જેને લોકો 'સાચા ભાઈ-બહેન' તરીકે ઓળખે છે, કારણ કે તે બંને માતાપિતાને વહેંચે છે.
 • કોઈપણ માતાપિતાની વૈવાહિક સ્થિતિ એ હકીકતને બદલતી નથી કે બે લોકો સંપૂર્ણ ભાઈ-બહેન છે.
 • સંપૂર્ણ ભાઈ-બહેન સામાન્ય રીતે એકબીજાને ફક્ત 'બહેન' અથવા 'ભાઈ' તરીકે ઓળખે છે.

અપનાવેલ ભાઈ-બહેનો શું છે?

દત્તક લીધેલા ભાઈ-બહેન કોઈપણ જૈવિક માતાપિતાને શેર કરતા નથી, પરંતુ કાયદેસર રીતે વહેંચાયેલા માતાપિતાના બાળકો છે. સમાન કુટુંબનું ઉદાહરણ ચાલુ રાખવું, જો જેન અને જ.બાળક દત્તક લેવુંજેન સાથે મળીને નામ આપવામાં આવ્યું, જેન એલેક્સીસ, બ્રાન્ડન, સારાહ અને ટોડનો દત્તક લેવામાંનો ભાઈ હશે. જ્યારે તે બધા ઓછામાં ઓછા એક માતાપિતાને કાયદેસર રીતે વહેંચે છે, ત્યારે જેન તેના કોઈપણ ભાઈ-બહેન સાથે કોઈ જૈવિક માતા-પિતાને શેર કરતી નથી.

સંમિશ્રિત પરિવારોમાં ભાઈ-બહેનના સંબંધો

સુગંધીદાર, સાવકા, અથવા અડધા ભાઇ સાથેના સંમિશ્રિત કુટુંબમાં રહેવું એ પરંપરાગત કુટુંબમાં રહેતા કેટલાક તફાવતોનો સમાવેશ કરે છે. નવા ભાઈ-બહેનને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક સંભવિત પડકારો છે, પરંતુ ઝગડો નહીં; ત્યાં ચોક્કસ લાભ પણ છે.યુવાન છોકરીએ તેની સાવકી બહેનને પકડી રાખવાની છબી

સ્ટેપ્સિબલિંગ અને અડધા ભાઈ-બહેનના સંબંધોની પડકારો

એવા બાળકો માટે સંભવિત પડકારો કે જેઓ સાવકા ભાઈ અથવા અડધા ભાઇ-બહેન છેમિશ્રિત કુટુંબમાં રહેતાસામાજિક, ભાવનાત્મક અને શારીરિક પડકારોનો સમાવેશ કરી શકે છે.જ્યારે કુટુંબનો સભ્ય મરી જાય ત્યારે શું કરવું

ઉંમર તફાવત પડકારો

વયનો મોટો તફાવત એ એક સંભવિત પડકાર છે. અડધા ભાઈ-બહેન વચ્ચે દસ કે તેથી વધુ વર્ષ અસામાન્ય નથી. આ વય તફાવત અડધા ભાઈ-બહેનો માટે સંપૂર્ણ ભાઈ-બહેન સાથેના સમાન પ્રકારનો સંબંધ વિકસાવવાનું મુશ્કેલ બનાવી શકે છે. કેટલાક મોટા ભાઇ-બહેન કહે છે કે તેઓ ભાઈ-બહેન કરતા કાકી અથવા કાકા જેવા વધુ અનુભવે છે.

પેરેંટ બોન્ડિંગ સંબંધિત ચિંતા

જ્યારે સાવકી ભાઈ-બહેન જુદા જુદા માતા-પિતા સાથે રહે છે ત્યારે ભાઈ-બહેન બંધન પર મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિ મોટા ભાગે બને છે જ્યારે અડધા ભાઈ-બહેનનો સંબંધ પિતા દ્વારા હોય છે. બાળકો જેની સાથે રહે છે તેટલી જ નિકટતા વિકસાવવા માટે બાળકોને મુશ્કેલ સમયનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

બહેન બોન્ડિંગ કન્સર્ન્સ માટે ભાઈ

ભાવનાત્મક બંધનોની રચના થાય તે પહેલાં ત્યાં મજબૂર સંબંધ છે. ભાવનાત્મક બંધનો સંપૂર્ણ રીતે બંધાય તે પહેલાં મોટે ભાગે, સાવકા ભાઈઓને એક બીજા સાથે સંબંધ બાંધવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. મોટા બાળકમાં નવું, બાળક અડધો ભાઈ હોઈ શકે છે, પરંતુ નવા ઉમેરા માટે ભાવનાત્મક રૂપે તૈયાર ન હોઈ શકે.

ખોટની લાગણી

ઘણા અડધા ભાઇ-બહેન નવી ખોટની લાગણી અનુભવે છે. જ્યારે માતાપિતા છૂટાછેડા કરે છે અથવા છૂટાછેડા લે છે, ત્યારે બાળકોને મોટી ખોટ થઈ શકે છે. જ્યારે નવા અર્ધ ભાઈ-બહેનનો જન્મ થાય છે, ત્યારે બાળકોને માતા-પિતાને બીજા બાળક સાથે વહેંચવાનો વ્યવહાર કરાવતાં તેઓ ફરીથી ખોટનો અનુભવ કરી શકે છે.

ભાઈ-બહેનની ઈર્ષ્યાની લાગણી

જો બાળક સાથે માતાપિતાનું ધ્યાન ખેંચે છે, તો માતા-પિતાનું ધ્યાન ખેંચે છે, જો ઈર્ષા થઈ શકે છે.ઈર્ષ્યાની લાગણીજો પગલું ભરેલું બાળક માતાપિતા સાથે જીવે છે કે જે બાળક લાંબા સમય સુધી જીવી શકશે નહીં તે વધુ ગહન હોઈ શકે છે.

ઘરની લાગણી

ઘણા અડધા અને સાવકી બાળકોને એવું લાગે છે કે કોઈ ઘર નથી. છૂટા પડેલા માતાપિતાના ઘણા બાળકોને લાગે છે કે તેઓની પાસે ખરેખર એક ઘર નથી, જે બાળકો બંને માતાપિતાના ઘરે ભાઇ-બહેન છે તેમને આ વધુ ગહન લાગે છે.

સિબલિંગ ઓર્ડર પરિવર્તન

પરિવારમાં 'સ્થાન' ગુમાવવું એ પરિવારના બધા ભાઈ-બહેનો માટે એક પડકાર બની શકે છે. સૌથી વૃદ્ધ બાળક અચાનક શોધી શકે છે કે તે હવે સૌથી વૃદ્ધ નથી અને બાળક મધ્યમ બાળક બની શકે છે. પરિવારમાં 'સ્થાન' નું આ નુકસાન મૂંઝવણભર્યું હોઈ શકે છે અને આવતા બાળક પ્રત્યે રોષ પેદા કરી શકે છે.

સ્ટેપ્સિબલિંગ અને અર્ધ બહેન સંબંધોના ફાયદા

સંભવિત લાભ અડધા ભાઇ-બહેન અને સાવકા ભાઈ-બહેનો માટે ઘરના ભાગમાં વહેંચવું એ તાત્કાલિક કુટુંબથી વધુ લંબાઈ શકે છે. જો કે સંમિશ્રિત કુટુંબ માટે સકારાત્મક કરતાં વધુ નકારાત્મક લાગે છે, તેમ છતાં, ફાયદાના વજનને ઓછો ન ગણશો.

કેવી રીતે ડેટિંગ થી સંબંધ પર જાઓ
પાર્કમાં નાના બાળક સાથે પરપોટા ફૂંકાતા પરિવાર

ધ્યાન ફન પર છે

અડધા અને સાવકા ભાઈ-બહેન નોંધે છે કે ભાઈ-બહેન સાથે વધુ આનંદપ્રદ સંબંધો મેળવવામાં સક્ષમ રહેવું એ સંમિશ્રિત કુટુંબ માટે એક મોટો ફાયદો છે. આ સાચું છે, ખાસ કરીને જો બે બાળકો વચ્ચે વયનો મોટો અંતર હોય. તે કિસ્સામાં, સંબંધ મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ પર આધારિત હોઈ શકે છે અને રોજ-રોજનાં કાર્યો પર ઓછા.

ઓછી બહેન સ્પર્ધા

અડધા ભાઈ-બહેન અને સાવકા ભાઈ-બહેન એકબીજા સાથેની વ્યક્તિત્વ માટે એટલી હરિફાઈ બતાવવાનું વલણ અપનાવતા નથી કારણ કે પોતાને વચ્ચે તફાવત બનાવવાની જરૂર નથી.

નવા રોલ મોડલ્સ

કેટલાક સંમિશ્રિત પરિવારો એવા સંબંધો વિકસાવવામાં સક્ષમ છે જે દરેકને લાભ કરે છે. બાળકોમાં એક નવી સ્ત્રી અથવા પુરુષ રોલ મોડેલ અને લોકો હોય છે જે ખરેખર તેમના ભાઇ-બહેન બને છે. અન્ય કોઈ કૌટુંબિક સંબંધોની જેમ, આ સંબંધો જીવનભર અને આરામ અને સપોર્ટનો ઉત્તમ સ્રોત છે.

વર્તણૂકમાં સુધારણા

ઘણા સંમિશ્રિત પરિવારોમાં સુધારો દેખાય છે બાળકોની વર્તણૂક. લોકપ્રિય માન્યતાથી વિપરીત, મિશ્રિત કુટુંબમાં ભાગ લેવાનો અર્થ એ નથી કે બાળકો જેની માતાપિતાએ ક્યારેય છૂટાછેડા લીધા નથી તેના કરતા વર્તનની વધુ સમસ્યાઓ હોય છે. બાળક કુટુંબમાં થતા બદલાવો પ્રત્યે કેવી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે સંક્રમણની સરખામણીમાં પેરેંટિંગની ગુણવત્તા સાથે વધુ છે.

તમને પ્રેમ કરવા અને પ્રેમ કરવા માટે વધુ લોકો

પ્રતિ સંમિશ્રિત કુટુંબ એટલે નવા દાદા દાદી ! એકવાર બાળકો નવા સાવકા ભાઈ-બહેન થઈ જાય, ત્યારે તેઓ નવા દાદા-દાદી પણ મેળવે છે જેઓ તેમના પર પ્રેમ કરશે, બગાડે છે, અને માતાપિતા તેમને જે કરવા દેવા દેશે તે બધું કરવા દેતા નથી.

ભાઈ-બહેનોને સમાયોજિત અને બોન્ડમાં મદદ કરવી

માતાપિતા તરીકે, તમે તમારા કુટુંબના તમામ ભાઈ-બહેનોને તેમના નવા કુટુંબમાં ગોઠવવા અને તે માટે ઘણી બધી બાબતો કરી શકો છોએક બીજા સાથે બંધન. સમજો, તેમ છતાં, તમે બધું કરી શકતા નથી અને તમે કંઈપણ દબાણ કરી શકતા નથી. જો કે, એવી કેટલીક બાબતો છે જે તમે મદદ કરવા માટે કરી શકો છો.

ખુલ્લી અને પ્રામાણિક વાતચીતને પ્રોત્સાહિત કરો

દરેક વસ્તુ વિશે વાત કરો અને કંઈપણને અવગણશો નહીં. તમારા બધા બાળકોને તમને અને તમારા જીવનસાથીને એવી કોઈ પણ વસ્તુ વિશે વાત કરવા દો જે તેમને પરેશાન કરે છે. તેઓ જેની ચિંતા કરે છે તેના માટે તેમના નવા માતાપિતાને ક callલ કરવા માંગે છે તેમાંથી, આ મુદ્દાઓ તમારા બાળકો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, પછી ભલે તેઓ તમને મૂર્ખ લાગે.

કેવી રીતે બાળક વાનર ખરીદી માટે

ભાઈ-બહેનના સંબંધોના શીર્ષકોને અવગણો

તેમને દબાણ ન કરો, પરંતુ તેમને 'પગલું' અને 'અડધા' જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ ન કરવા પ્રોત્સાહિત કરો. સૌથી નજીકના, સૌથી સફળ સંમિશ્રિત પરિવારો આ સંબંધો વચ્ચે ભેદ પાડતા નથી. આ બધા સભ્યોને એક બીજા વિશે અલગ રીતે ન વિચારવામાં મદદ કરે છે. જો તેઓ કોઈ સાવકી ભાઈને બીજા ભાઈ પર ક callલ કરવા માંગતા ન હોય, તો તેઓ તેને નામ દ્વારા સંદર્ભ આપી શકે છે.

સમાનતાનું વાતાવરણ બનાવો

બધા બાળકોને સમાન રીતે વર્તે. તમારા બાળકો સાથેનો તમારો ઇતિહાસ તમારા જીવનસાથીના બાળકો સાથેના તમારા ઇતિહાસ કરતા લાંબો સમય લાંબો ચાલતો હોવાથી બાળકોને સમાન રીતે વર્તે તેવું પડકારજનક લાગે છે. જો કે, પ્રેમ એ પ્રેમ છે, ઘરનાં નિયમો એ ઘરનાં નિયમો છે, અને દરેકને સમાન રીતે વર્તવાની જરૂર છે.

તમારા પોતાના બાળકોને શિસ્ત આપો

શિસ્તબદ્ધ ભૂમિકામાં તમારી રીતને સરળ બનાવો. ખૂબ જલ્દી સાવકી બાળકોને શિસ્તબદ્ધ કરવાથી રોષ ફેલાશે અને બંધનમાં દખલ થશે.બાળકને શિસ્તના માતાપિતાને દો, પ્રથમ, અને પછી ધીમે ધીમે શિસ્ત શરૂ કરો. મૌખિક રીતે અયોગ્ય વર્તનને સુધારીને પ્રારંભ કરો, ઉદાહરણ તરીકે, વિશેષાધિકારોને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરતા ઘણા સમય પહેલાં.

વન-ઓન-વન ટાઇમને પ્રાધાન્યતા બનાવો

ખાતરી કરો કે તમે અને તમારા જીવનસાથી કુટુંબના દરેક બાળક સાથે વ્યક્તિગત રીતે તેમજ સાથે સમય પસાર કરો છો. તમારે તમારા સાવકી બાળકો સાથે સંબંધ બાંધવો મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તમે પ્રક્રિયામાં તમારા બાળકોની અવગણના કરવા માંગતા નથી. જેમની પાસે સામાન્ય હિતો હોય અથવા વયની નજીક હોય, ત્યાં એક સાથે પગથીયાને બહાર કા .ો. દરેક બાળકને કુટુંબના અન્ય બાળકો સાથે સંબંધ બાંધવા દો.

હું તમને લખાણમાં પ્રેમ કરું છું તે કહેવાની સુંદર રીતો

જૂની પરંપરાઓનો આદર કરો અને નવા બનાવો

સાથે નવી પરંપરાઓ બનાવો, પરંતુ જૂની પરંપરાઓનો ત્યાગ ન કરો. હાલની પરંપરાઓ માટે કુટુંબની નવી બાજુનો પરિચય આપો અને તમને અને તમારા બાળકોને તેમનો પરિચય આપવા પ્રોત્સાહિત કરો. નવી પરંપરાઓ buildભી કરવાનો પ્રયાસ કરો કે જે તમારા મિશ્રિત કુટુંબ માટે અનન્ય છે.

પુખ્ત સંબંધોને સકારાત્મક રાખો

તમારા સાવકી બાળકોના અન્ય માતાપિતા સાથે સંબંધ વિકસાવવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરો. તમારા સાવકી બાળકોની મમ્મી સાથે સકારાત્મક સંબંધ બનાવીને, ઉદાહરણ તરીકે, તમારા સાવકી બાળકોને 'મનપસંદ મમ્મી' પસંદ કરવાની જરૂર નહીં લાગે. તમારા સાવકી બાળકોના અન્ય માતાપિતા સાથે સારો સંબંધ રાખવાથી પારિવારિક વાતાવરણ એકંદરે વધુ હકારાત્મક બનશે.

તમારી પરિભાષા ધ્યાનમાં લો

લોકો સામાન્ય રીતે 'સ્ટેપફેમિલીઝ', '' સાવકા ભાઈ-બહેન, '' તૂટેલા કુટુંબો, '' મિશ્રિત પરિવારો, '' અખંડ કુટુંબ, '' પરંપરાગત પરિવારો, 'અને' બિનપરંપરાગત પરિવારો 'શબ્દોથી પરિચિત છે. જો કે, તમારે આ શરતોનો અર્થ શું છે તે વિશે વિચારવું જોઈએ, અને શું તે ખરેખર તે શરતો છે કે જેનો તમે ઉપયોગ કરવા માંગો છો. જો બે બાળકો એક બીજાને પ્રેમ કરે છે, એકબીજાને ટેકો આપે છે અને મોટાભાગના લોકોની જેમ વિપરીત સંબંધ સાથે મોટા થાય છે, તો શું તે ફક્ત 'સાવકા ભાઈ' છે? જો બે બાળકો ફક્ત એક માતાપિતાનું લોહી વહેંચે છે, તો શું તે ફક્ત 'સાવકા ભાઈ-બહેન' છે? જો તમે ફરીથી લગ્ન કરો છો, તો શું તમારું કુટુંબ આપમેળે 'ભળી ગયું છે?' જ્યારે તમે તમારા સંતાનોને મોકલવા માંગતા હો તે સંદેશને ધ્યાનમાં લો, ત્યારે તમે આ શરતોને સંપૂર્ણ રીતે છૂટકારો મેળવી શકો છો અને તમારા પરિવાર માટે કંઈક નવું પસંદ કરી શકો છો.

કેલરીયા કેલ્ક્યુલેટર