પ્રકારો ઉપયોગો

બાઇબલનો ઉપયોગ કરીને મનન કેવી રીતે કરવું

ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા, વિચારવું અને વિચારવું તે ધ્યાનના વિક્ષેપોના સભાન મનને સાફ કરવાની ક્રિયા છે. બાઇબલનો ઉપયોગ કરવા માટે ધ્યાન આપવાની ક્રિયા કરવાની જરૂર છે ...

ધ્યાન અને રંગ માટેના મંડળો

ધ્યાન અને રંગ માટે મંડળોનો ઉપયોગ કરવાની પ્રથા લોકપ્રિયતામાં વધી રહી છે કારણ કે વધુ લોકો મંડળોનો ઉપયોગ કરવાની સદીઓના જુના રિવાજોને સ્વીકારે છે ...

કમ્યુનિયન મેડિટેશન

સભ્ય ધ્યાન એ છેલ્લું સપર યાદ રાખવાની રીત છે. ધર્મપરિવર્તન સમયે, મંત્રીઓ અને મંડળ માટે ગૌરવપૂર્ણતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું મહત્વપૂર્ણ છે ...