કિંમતી મેટલ્સ

વ્હાઇટ ગોલ્ડ એન્ગેજમેન્ટ રિંગ્સ

બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન બિન-સૈન્ય ઉત્પાદન માટે પ્લેટિનમના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ હોવાને કારણે, સફેદ સોનાની સગાઈની રીંગ લોકપ્રિયતામાં વધારો થયો. તે સમય પહેલા, ...