કૂકીંગ હર્બ્સ

તાજા માટે સુકા bsષધિઓની અવેજી

તમે તાજા માટે સૂકા જડીબુટ્ટીઓનો વિકલ્પ લઈ શકો છો. જો કે, જ્યારે કોઈ રેસીપી તાજી વનસ્પતિઓ માટે કહે છે, ત્યારે તમારે સૂકા જડીબુટ્ટીઓનું પ્રમાણ ઘટાડવાની જરૂર પડશે, કારણ કે સૂકા herષધિઓ ...